Nhà Dĩ An Bình Dương giá 3 tỷ 800 nghìn đồng trong đó 4 tỷ 500 nghìn đồng ngân hàng cho vay 70%

Liên hệ

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Mr. Sỹ

SĐT: 0932 146 339

Email: nhadatlocthien@gmail.com

0932 146 339
0902 808 226